AANVULLENDE VEREISTEN

m.b.t. Productieruimte

 

 1. De Productieruimte dient fysiek afgescheiden te zijn van andere afdelingen/werkplekken.
 2. De Productieruimte dient te beschikken over een gladde en goed schoon te maken vloer (linoleum, marmoleum o.i.d.) en gladde en niet afbladderende muren en plafond. De ramen in de Productieruimte dienen te zijn voorzien van vliegengaas.
 3. De in de Productieruimte aanwezige werktafels, kasten en stellages dienen van RVS te zijn of met kunststof te zijn bekleed.
 4. De voorraden dienen op het vestigingsadres van de onderneming te worden opgeslagen, bij voorkeur buiten de Productieruimte. De kasten, rekken en stellages van de ondernemer dienen zodanig geplaatst en ingedeeld te zijn dat een zonvrije, droge, schone en ordelijke opslag van Grondstoffen en de zepen is gegarandeerd. De Grondstoffen en de zepen dienen op een minimale temperatuur van 15 graden Celsius te worden opgeslagen.
 5. De Productieruimte dient schoon en hygiënisch te zijn en te voldoen aan de normen uit de Cosmeticaverordening, waarbij zonder verontreiniging en volgens de GMP normen wordt gewerkt.
 6. De Productieruimte dient te beschikken over een eigen warm- en koudwateraansluiting met afvoer.
 7. Het is niet toegestaan om in de Productieruimte te eten, drinken en/of roken.
 8. Aan personen met een besmettelijke ziekte en personen met open wonden aan onbedekte lichaamsdelen dient door de ondernemer de toegang tot de Productieruimte te worden verboden. In geval van verkoudheid en/of overmatige speekselproductie dienen personen in de Productieruimte een mondkapje te dragen.
 9. Alle aanwezige personen in de Productieruimte moeten beschermende kleding dragen, te weten een jasschort, handschoenen en haarnetje. De beschermende kleding mag niet buiten de Productieruimte worden gedragen en moet minimaal eens per week gewassen worden.
 10. Vóór iedere productie en na elk toiletbezoek, dienen de betrokken medewerkers de handen met water en zeep te wassen.
 11. Alle voor de productie benodigde apparatuur en hulpmiddelen worden voor en na elk gebruik met warm water afgewassen en afgedroogd met schone doeken. Zo mogelijk worden apparaten hiervoor uit elkaar gehaald. Alle reinigingsmaterialen worden na gebruik gewassen of weggegooid.
 12. Het zeepproduct dient direct na vervaardiging door de ondernemer op geschikte wijze te worden verpakt, waarbij de ondernemer zepen die vóór verpakking eerst moeten rusten of drogen afdekt met een schone droge doek.
 13. De ondernemer dient alle zepen schoon en onbeschadigd te verpakken en op te slaan. Alle zepen moeten duidelijk worden gemerkt.
 14. Tijdens het productieproces dient de ondernemer de zepen regelmatig te controleren op vorm, kleur, geur en consistentie. Bij twijfel over de kwaliteit en/of hygiëne dient de ondernemer direct contact op te nemen met Gildewerk Quality Systems voor verdere instructies. De ondernemer dient de betreffende productie gescheiden te houden van overige producties, op zodanige wijze dat verwisseling met goedgekeurde zepen is uitgesloten.

EU Soap Quality System (SQS)
Onderdeel van Gildewerk Quality Systems B.V.
KvK Nummer: 34345148
A. Hofmanweg 41
2031 BH Haarlem
Nederland

Lid van