Extra voorwaardes voor de verschillende additionele overeenkomsten

Gebruik van verse ongepasteuriseerde melk van eigen boerderij

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels en Cold Process)

 1. Alle betreffende dieren moeten een uniek kenmerk hebben: naam of nummer
 2. Tenminste 1x per jaar moet per dier een verklaring door een dierenarts worden verstrekt, dat het betreffende dier gezond is en niet met antibiotica of andere medicamenten is behandeld.
  • Een kopie van de verklaring naar Gildewerk sturen
  • De attesten moeten 5 jaar bewaard worden

Let op: Na een eventuele antibiotica behandeling moet een rusttijd van minimaal 3 maanden in acht worden genomen. Daarna moet de procedure en de microbiologische test (zie punt 3) worden herhaald, voordat de melk weer gebruikt mag worden.

 1. Microbiologische testen

Aan het begin van het melkseizoen of 1 x per jaar, moet per dier de 1ste partij melk die voor de productie van zeep gebruikt wordt, in een daarvoor bevoegd en bekwaam laboratorium een microbiologische test doorlopen.

 • Dat houd in: groeikernen tellen en indien aanwezig op het volgende testen:
 • coli, Listeria, Campylobacter, Clostridium, Staphylococcus aurous en Salmonella.
  • Een kopie van alle testuitslagen na Gildewerk sturen
  • De testuitslagen moeten 5 jaar bewaard worden

Als deze test uitwijst dat er geen besmetting is, mag de melk in de zeep worden verwerkt. De melk moet tot dat moment (maximaal 12 maanden) ingevroren bewaard worden. Men mag dan de volgende partijen melk gebruiken tot het melkseizoen of het jaar voorbij is en de procedure wordt herhaald.

Let op: wat te doen in geval van besmetting:

 • In het geval dat de melk besmet is mag deze niet in zeep worden verwerkt. Eventueel reeds geproduceerde zeep met deze melk moet vernietigd
 • Is de melk van meerdere dieren afkomstig moet er van elk afzonderlijk dier een melkmonster worden ingevroren tot het onderzoeksresultaat van het melkmengsel bekend is. In het geval dat het melkmengsel besmet is mag deze niet in zeep worden verwerkt. Eventueel reeds geproduceerde zeep met deze melk moet vernietigd worden.
 • Ieder afzonderlijk melkmonster moet worden onderzocht om te achterhalen van welk dier de besmetting afkomstig is.
 • Het melkmengsel van de overige dieren moet dan opnieuw worden getest. Pas als de herhaalde test goed is, mag het melkmengsel voor de productie worden

     4. Het melken dient op de volgende wijze te gebeuren:

 • De melk moet onmiddellijk na het melken worden gekoeld en binnen 1 dag worden
 • Wil men de melk langer bewaren moet deze meteen na het melken in separate porties worden Verdeel de melk in porties van toevoeging (b.v. u voegt per zeepproductie 200 ml toe, vries dan porties van 200 ml in). Ingevroren melk maximaal 12 maanden bewaren. Het ontdooien van de melk dient in een koelkast bij 4ºC te gebeuren. Eenmaal ontdooide melk mag niet op nieuwe worden ingevroren.
 • Voor het melken, handen en onderarmen wassen met een desinfecterende zeep
 • De uiers worden schoongemaakt met een doek dat vooraf in een desinfecterende zeepoplossing (geschikt voor het melken) is gedompeld
 • Per dier een andere doek gebruiken
 • De uier droog maken met een papieren tissue
 • Per dier een andere tissue gebruiken en na gebruik weggooien
 • De eerste paar stralen melk niet gebruiken
 • Na het melken de uier weer reinigen zoals eerder beschreven
 • De melk zeven en in een daarvoor geschikte container bewaren
 • Per partij een andere zeefdoek gebruiken
 • Alle gebruikte doeken na ieder gebruik wassen op 90ºC
 • De melkemmer is bij voorkeur van RVS, en moet voor ieder gebruik gedesinfecteerd worden met een voor melk geschikt middel
 • De container waarin de melk bewaart wordt, lekvrij afsluiten en voor ieder gebruik met een voor melk geschikt middel desinfecteren
 • Alle gereedschappen/emmers d. schoon en droog bewaren
  • voor de controle van de zeepstukken moet per gemolken dier minimaal 2 x per melk seizoen een zeepmonster naar Gildewerk worden opgestuurd
  • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing
  • er zullen extra (eventueel onaangekondigde) GMP controles op de naleving van alle eisen plaatsvinden

Gebruik van verse gepasteuriseerde melk van eigen boerderij

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels en Cold Process)

 1. Tenminste 1x per jaar moet per dier een verklaring door een dierenarts worden verstrekt, dat het betreffende dier gezond is en niet met antibiotica of andere medicamenten is behandeld.
 • Een kopie van de verklaring naar Gildewerk sturen
 • De attesten moeten 5 jaar bewaard worden

Let op: Na een eventuele antibiotica behandeling moet een rusttijd van minimaal 3 maanden in acht worden genomen voordat de melk weer gebruikt mag worden.

 1. De verse melk moet altijd eerst minimaal 10 minuten worden verwarmd op minimaal 80ºC. De melk wordt direct na het melken verwerkt, eventuele restanten mogen niet meer worden gebruikt. De hiervoor gebruikte pan mag uitsluitend voor het verwarmen van deze melk worden gebruikt en moet naar ieder gebruik grondig worden afgewassen en
 • voor de controle van de zeepstukken moet minimaal 1 x per gemolken dier per melkseizoen een zeepmonster worden opgestuurd naar Gildewerk
 • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing

Gebruik van gekochte rauwe melk

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels en Cold Process)

Koopt men rauwe melk in, moet zeker zijn dat de leverancier van de melk aan alle eisen voldoet:

 • de leverancier moet een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de melk is goedgekeurd voor het gebruik in zeep
 • de plaats van herkomst melden
 • de verklaring dient jaarlijks te worden vernieuwd
 • een kopie van deze verklaring(en) naar Gildewerk sturen
 • geopende verpakking dezelfde dag verbruiken, eventuele restanten niet meer in zeep verwerken
 • voor de controle van de zeepstukken moet minimaal 1 x per jaar een zeepmonster naar Gildewerk worden opgestuurd
 • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing

Gebruik van ingekochte gedroogde melk

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/Cold process/gietzeep/vloeibare zeep)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safety Data Sheet
 • Van elk batch een analyse certificaat
 • voor de controle van de zeepstukken moet minimaal 1 x per jaar een zeepmonster naar Gildewerk worden opgestuurd
 • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing

Het toevoegen van kruiden/planten van eigen tuin

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/gietzeep/badzout/Cold Process)

 • Voor de traceerbaarheid van het product, een lot nummer creëren bestaand uit de naam van de kruid/plant, locatie indicatie, gevolgd door de oogst datum . Bijvoorbeeld : RozemarijnA1 01/01/2000. Dit lot nummer moet vermeld worden in de labelmaker.
 • Het bestand met het lot nummer bijhouden en bewaren.

Voor het toevoegen van eigen kruiden/planten moet altijd voor het verwerken hiervan in de zeep de volgende procedure gevolgd worden:

 • De kruid/plant koken in water op 100 graden gedurende 5 minuten en onmiddellijk drogen
 • Vervolgens, de kruid/plant in de oven verwarmen op 80 graden gedurende 10 minuten

Bij de eerste productie:

 • Van de kruid/plant een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende kruid/plant ter controle opsturen (minimaal 10 g)
 • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing

Het toevoegen van een ingekochte kruiden/planten

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/gietzeep/badzout/Cold Process)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safetey Date Sheet
 • Voor elke batch de bijbehorende analyse certificaat

Voor het toevoegen van eigen kruiden/planten moet altijd voor het verwerken hiervan in de zeep de volgende procedure gevolgd worden:

 • De kruid/plant koken in water op 100 graden gedurende 5 minuten en onmiddellijk drogen
 • Vervolgens, de kruid/plant in de oven verwarmen op 80 graden gedurende 10 minuten

Bij de eerste productie:

 • Van de kruid/plant een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende kruid/plant ter controle opsturen (minimaal 10 g)
 • verder zijn de GMP voorwaarden (zie bijlage) voor de productie van zeep van toepassing

Het toevoegen van een speciale parfum

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/gietzeep/vloeibare zeep/badzout/Cold Process)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safetey Date Sheet
 • Jaarlijks de vernieuwde IFRA declaratie
 • Jaarlijks de vernieuwde allergenen overzicht
 • Voor elke batch de bijbehorende analyse certificaat

Voordat u kunt beginnen met de verkoop van deze producten vragen wij:

 • Van het parfum een monster ter controle te sturen (minimaal 10 ml)
 • Een monster van het eindproduct met het betreffende parfum ter controle te sturen (minimaal 10 g/ml)

Het toevoegen van honing van eigen kast

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels en Cold Process méthode)

 • Voor de traceerbaarheid van het product, een lot nummer creëren bestaand uit het kast nummer, gevolgd door de oogst datum . Bijvoorbeeld : A1 01/01/2000. Dit lot nummer moet vermeld worden in de labelmaker.
 • Het bestand met het lot nummer bijhouden en bewaren.

Voor het toevoegen van de honing moet altijd voor het verwerken hiervan in de zeep de volgende procedure gevolgd worden:

 • De kruid/plant koken in water op 100 graden gedurende 5 minuten
 • Vervolgens, het afgesloten laten afkoelen en daarna gelijk verwerken.

Bij de eerste productie:

 • Van de honing een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende honing ter controle opsturen (minimaal 10 g)

Het toevoegen van gekochte honing

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels en Cold Process)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safetey Date Sheet
 • Voor elke batch de bijbehorende analyse certificaat

Voor het toevoegen van de honing moet altijd voor het verwerken hiervan in de zeep de volgende procedure gevolgd worden:

 • De kruid/plant koken in water op 100 graden gedurende 5 minuten
 • Vervolgens, het afgesloten laten afkoelen en daarna gelijk verwerken.

Bij de eerste productie:

 • Van de honing een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende honing ter controle opsturen (minimaal 10 g)

Het toevoegen van een ingekochte boter

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/gietzeep/cold process)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safetey Date Sheet
 • Voor elke batch de bijbehorende analyse certificaat

Bij de eerste productie:

 • Van de kruid/plant een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende kruid/plant ter controle opsturen (minimaal 10 g)

Het toevoegen van een ingekochte olie

(Mag toegevoegd worden aan zeepkorrels/gietzeep/badzout/Cold process)

De volgende documenten moeten in handen zijn van Gildewerk om de product dossiers compleet te houden:

 • Jaarlijks een nieuwe Material Safetey Date Sheet
 • Voor elke batch de bijbehorende analyse certificaat

Bij de eerste productie:

 • Van de kruid/plant een monster opsturen ter controle  (minimaal 10 g)
 • Na de eerste productie een monster van het eindproduct met de betreffende kruid/plant ter controle opsturen (minimaal 10 g)

EU Soap Quality System (SQS)
Onderdeel van Gildewerk Quality Systems B.V.
KvK Nummer: 34345148
A. Hofmanweg 41
2031 BH Haarlem
Nederland

Lid van